…alles over energie in utiliteit…

…en een persoonlijke en deskundige benadering.

Monique Zegers is een adviseur gespecialiseerd in energieadvies, energielabels en energieaudits in de utiliteitsbouw. Zij werkt voor EANTE: een technologisch ingenieurs- en adviesbureau dat zich o.a. richt op de verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen van woningcorporaties en sinds kort dus ook een utiliteitsafdeling heeft opgezet. Het kantoor is gevestigd in Den Bosch, maar ook opdrachten buiten de regio worden met veel enthousiasme uitgevoerd.

Monique Zegers heeft 10 jaar ervaring als energie-coördinator bij gemeente Ede en gemeente Arnhem. Van daaruit heeft zij de overstap gemaakt naar een eigen adviesbureau en sinds kort is haar bedrijf gefuseerd met EANTE. Daar leidt zij de afdeling Utiliteit en levert op maat energieadviezen, energielabels, energieaudits én kan zij voor u de InformatiePlicht EnergieBesparing verzorgen. 

Behalve dat Monique Zegers graag samenwerkt met collega’s op het gebied van energiebesparing werkt zij ook graag nauw samen met de opdrachtgever. Dit betekent dat Monique Zegers regelmatig de betreffende locaties bezoekt, niet alleen om gebouwen te inspecteren maar ook om de verzamelde gegevens ter plekke uit te werken. Zodoende worden niet alleen de specifieke feiten, maar ook de mogelijkheden én de onmogelijkheden mee genomen. Energiebesparing luistert namelijk nauw: wat op de ene locatie een grote energiebesparing oplevert kan op een andere locatie onuitvoerbaar zijn. Korte lijntjes zijn daarom cruciaal voor een goed advies op maat.