Diensten

Energiebesparing, energieadvies, energielabels en dat alles zonder verlies van comfort! Dat wil iedereen. Het spaart het milieu én de portemonnee. Tenminste als je het goed aanpakt, en daar kan Monique Zegers u in adviseren. Monique Zegers is gecertificeerd om energielabels te maken in de utiliteit: E(nergie) P(restatie) A(dvies)-U(tiliteit). Maar haar voorkeur gaat uit naar het maken van een maatwerkadvies. Een op de klant geschreven voorstel om energiebesparende maatregelen/renovaties uit te voeren.

Het maatwerkadvies is een advies op maat. Het geeft inzicht in de maatregelen die energiebesparing opleveren, het comfort verhogen en het binnenklimaat verbeteren. U kunt ook advies krijgen over het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp.

In het advies wordt berekend:

  • de investeringen;
  • de besparingen (in €, CO₂, MJ, m³ gas, kWh elektriciteit);
  • de terugverdientijd.

De nadruk in het maatwerkadvies wordt gelegd op acties die terugverdiend kunnen worden binnen de afschrijvingstermijn, dus de rendabele acties. Maar ook niet rendabele acties worden voorgesteld en uitgewerkt omdat rendabiliteit niet altijd doorslaggevend is voor de klant. Sommige acties zijn niet rendabel maar leveren wel milieuwinst op of verbeteren het comfort. Tijdens het intakegesprek komt dit aan de orde en kan de opdrachtgever zelf aangeven wat zijn uitgangspunt is: waar ligt zijn voorkeur en wat wil hij zelf graag uitgewerkt zien. Dit, in combinatie met de kennis en ervaring van Monique Zegers, levert een duidelijk op de klant afgestemd en goed uitvoerbaar advies op.

Monique Zegers is een onafhankelijk energieadviseur: zij is niet verbonden aan een leverancier of energiebedrijf. Dit maakt dat haar adviezen geen ander doel dienen dan het optimaal adviseren van haar opdrachtgevers. Vanuit deze onafhankelijke positie kan Monique Zegers u ook uitvoerig voorlichten over alle nieuwe ontwikkelingen in de energiewereld. Zoals bijvoorbeeld het opzetten en uitvoeren van de vierjaarlijkse energie-audit (de zogenaamde EED) waaraan de grote ondernemingen in Nederland aan moeten voldoen, of de Informatieplicht Energiebesparing.

Wilt u hier meer over weten of heeft u een andere vraag over energiebesparing, het energielabel, informatieplicht of een energie-audit? Neem gerust contact op met Monique Zegers voor een vrijblijvende uitleg en toelichting.