Hoe ziet een EED eruit?

De energie-audit (EED) geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn representatief zijn.

Een EED-energie-audit bestaat uit:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen;
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.
  • Het opstellen van een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik en een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen