Het energielabel utiliteit

Monique Zegers is gecertificeerd EPA-U adviseur. Zij mag energielabels in de utiliteit afgeven. Behalve deze energielabels kan ze ook een maatwerkadvies maken.

Met behulp van de geattesteerde EPA-U software van Vabi Software BV wordt het energielabel of maatwerkadvies voor een gebouw berekend. Een zeer energiezuinig gebouw krijgt een label A++++, een zeer energie-onzuinig gebouw een label G.

Dit label wordt vervolgens afgemeld bij RVO en bijgeschreven in de officiële landelijke database waarin energieadviseurs Energie-Indexen en energielabels kunnen registreren.