Energielabel verplicht

Bij een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel niet alleen verplicht maar wordt dit ook gehandhaafd. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als een eigenaar van een gebouw niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.

Wilt u een energielabel laten opstellen dan kunt u hier een label aanvragen via Zegers Energie Adviezen

Het energielabel is verplicht voor gebouwen met één van de volgende gebruiksfuncties:

 • Woonfunctie;
 • Bijeenkomstfunctie;
 • Celfunctie;
 • Gezondheidszorgfunctie;
 • Kantoorfunctie;
 • Logiesfunctie;
 • Onderwijsfunctie;
 • Sportfunctie;
 • Winkelfunctie.

Gebouwen die geen energielabel hoeven zijn:

 • Gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen)
 • Gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuren en garages)
 • Tijdelijke bouwwerken (zoals een bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen)
 • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en andere religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën)
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2
 • Monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening)

Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang.

Deze verplichting geldt ook voor andere publieke gebouwen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabel beschikbaar is door de verkoop of verhuur van het gebouw. Bij winkels hangt u het label in de winkel, bij een winkelcentrum hangt u het label bij de ingang van het gebouw.

In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.