Meten is weten

Behalve een maatwerkadvies kunnen er op verzoek ook metingen uitgevoerd worden:

  • een warmtebeeld rapportage: deze brengt verhelderend en visueel in beeld waar bijvoorbeeld warmtelekkages of koudebruggen in de gebouwschil zitten;
  • temperatuurmetingen tonen aan of de verwarming buiten de gebruiksuren daadwerkelijk uit staat;
  • monitoring van het energieverbruik laat zien of het energieverbruik overeenkomt met algemene kengetallen, of de basislast niet te hoog is, of piekshaving van toepassing is, kortom of het energieverbruik past in het plaatje van het verwachte energieverbruik.

Door deze metingen uit te voeren krijgt u inzicht in uw energiegebruik én kan aangetoond worden dat de voorgestelde en uitgevoerde acties ook daadwerkelijk energie bespaard hebben.