Wanneer een quickscan?

Een quickscan kan heel efficiënt zijn wanneer u meerdere kleine gebouwen wilt voorzien van een energiebesparingsadvies. De besparingsopties van de aparte gebouwen kunnen in één quickscan worden samengevoegd in één overzicht. Zodoende kunnen voor de afzonderlijke gebouwen gelijksoortige maatregelen gezamenlijk worden uitgevoerd.