Handhaving Energielabel

Bij een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel niet alleen verplicht maar wordt dit ook gehandhaafd. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als een eigenaar van een gebouw niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.