Informatieplicht

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing?

Wanneer uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruikt dan valt uw bedrijf of instelling onder de Informatieplicht Energiebesparing

U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 komt is daar de informatieplicht bijgekomen. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting (lees bedrijf) moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder u heeft genomen of waarom u dit niet heeft gedaan.

Deze maatregelen worden geselecteerd uit de Lijst Erkende Maatregelen die voor 19 verschillende branches opgesteld zijn. Kantoorgebouwen hebben een eigen lijst, dit geldt ook voor detailhandel, bedrijfshallen, onderwijsinstellingen enz.

Ingewikkelde materie, maar Monique Zegers is u graag van dienst om deze wetgeving te verduidelijken, om u hierin te ondersteunen of om deze taak in z’n geheel voor u uit te voeren.

Hoe? Wat? En hoeveel kost dit? Dat kunnen we telefonisch overleggen. Monique Zegers geeft geen standaardprijs of standaardprocedure omdat iedere situatie anders is. Zij geeft wél een garantie dat het geleverde werk goed is!

Informatieplicht voor verschillende branches in het vastgoed.
Informatieplicht energiebesparing: waar gaan we naartoe?