Label of maatwerk?

Monique Zegers is gecertificeerd om energielabels te maken in de utiliteit: E(nergie) P(restatie) A(dvies)-U(tiliteit). Maar haar voorkeur gaat uit naar het maken van een maatwerkadvies. Een op uw gebouw afgestemde rapportage om energiebesparende maatregelen/renovaties uit te voeren. Waarbij het uitgangspunt de terugverdientermijn is. De nadruk wordt gelegd op maatregelen die terugverdiend worden binnen de afschrijvingstermijn, oftewel rendabele maatregelen. Desalniettemin worden ook niet rendabele maatregelen voorgesteld en uitgewerkt omdat rendabiliteit niet altijd doorslag gevend is voor de opdrachtgever. Sommige maatregelen zijn niet rendabel maar leveren wel milieuwinst op of verbeteren het comfort. Tijdens het intakegesprek komt dit aan de orde en kunt u aangeven wat uw uitgangspunt is. maatwerkadvies Waar ligt uw voorkeur ligt en wat wilt u zelf graag uitgewerkt zien. Dit alles in combinatie met de kennis en ervaring van Monique Zegers, levert een goed uitvoerbaar maatwerkadvies op.