Nieuws

Informatieplicht

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing?

Wanneer uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruikt dan valt uw bedrijf of instelling onder de Informatieplicht Energiebesparing

U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 komt is daar de informatieplicht bijgekomen. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting (lees bedrijf) moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder u heeft genomen of waarom u dit niet heeft gedaan.

Deze maatregelen worden geselecteerd uit de Lijst Erkende Maatregelen die voor 19 verschillende branches opgesteld zijn. Kantoorgebouwen hebben een eigen lijst, dit geldt ook voor detailhandel, bedrijfshallen, onderwijsinstellingen enz.

Ingewikkelde materie, maar Monique Zegers is u graag van dienst om deze wetgeving te verduidelijken, om u hierin te ondersteunen of om deze taak in z’n geheel voor u uit te voeren.

Hoe? Wat? En hoeveel kost dit? Dat kunnen we telefonisch overleggen. Monique Zegers geeft geen standaardprijs of standaardprocedure omdat iedere situatie anders is. Zij geeft wél een garantie dat het geleverde werk goed is!

Informatieplicht voor verschillende branches in het vastgoed.
Informatieplicht energiebesparing: waar gaan we naartoe?

Kantoor: C-label verplicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

De verplichting geldt niet voor:

  • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie).
  • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
  • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden


Handhaving Energielabel

Bij een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel niet alleen verplicht maar wordt dit ook gehandhaafd. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als een eigenaar van een gebouw niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.