Nieuws

Kantoor: C-label verplicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

De verplichting geldt niet voor:

  • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie).
  • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
  • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden


Handhaving Energielabel

Bij een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2015 een geldig energielabel niet alleen verplicht maar wordt dit ook gehandhaafd. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als een eigenaar van een gebouw niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.