Gemeenten algemeen

Monique Zegers heeft ruime ervaring in het werken binnen een ambtelijke omgeving. Zij heeft als energie-coördinator 7 jaar gewerkt voor gemeente Ede en 3 jaar voor gemeente Arnhem. Nu zit ze regelmatig aan de andere kant van de tafel, om gemeenten voor te lichten over wetten en voorschriften waaraan voldaan moet worden. En waarvoor zij desgewenst een advies kan uitbrengen in de vorm van een energielabel, een maatwerkadvies of een Energie-audit (EED).