Stadhuis

Ook al is een monument niet verplicht een energielabel te hebben toch kan ook hier vaak energie bespaard worden. Het vraagt wel om een speciale aanpak: de buitenschil mag immers geen ander aanzicht krijgen. En ook het historische interieur moet dikwijls dezelfde sfeer blijven ademen.

In nauw overleg met de opdrachtgever maakt Monique Zegers voor dergelijke monumentale panden een maatwerkadvies. Dikwijls maakt zij hierbij gebruik van haar warmtebeeldcamera en doet zij een temperatuurmeting om te analyseren of de regelingen van de klimaatinstallaties goed zijn afgesteld.

Opdracht uit 2008 in opdracht van SunSolutions