Gemeente Beuningen

Voor Gemeente Beuningen heeft Monique Zegers in 2018 (in samenwerking met Mekann) een groot deel van het gemeentelijk vastgoed voorzien van een energielabel.

MKB Nijmegen e.o.

Een thuiswedstrijd is altijd beter. Dat geldt niet alleen voor NEC maar ook voor Zegers EnergieAdviezen. Monique Zegers is een groot voorstander van duurzaam en lokaal werken. Want waarom zou je iemand van ver laten komen als je om de hoek hetzelfde product kunt kopen. Bovendien is de service dan vanzelfsprekend goed en een eventueel vervolg makkelijk op te pakken. Monique Zegers is al veel lokale ondernemers van dienst geweest. Zo heeft zij onlangs Van der Stad Keukens van een energielabel voorzien. Dat geldt ook voor aannemingsbedrijf Van Schaik en het kantoor van Douglas aan de Groenewoudseweg. Maar ook kleine…

Kantoor Douglas

Parfumerie Douglas Nederland B.V. is heeft administratiekantoor in Nijmegen en ook hiervoor heeft Monique Zegers het energielabel gemaakt. Op verzoek heeft zij hieraan toegevoegd welke maatregelen er genomen kunnen worden om het kantoor op een C-bel te krijgen.

Sporthal

Een sporthal is een gebouw waar dikwijls onregelmatig gebruik van wordt gemaakt. Dit vraagt om een goede regeling van de temperatuur voor verwarming en luchtbehandeling. Het is ook bij een uitstek een pand waar de verlichting een groot deel van het elektriciteitsverbruik voor zijn rekening neemt. Belangrijk dus om de verlichting goed door te rekenen en een energiezuinig alternatief uit te werken. Dikwijls hebben sporthallen ook grote platte daken waar het plaatsen van zonneboilers of zonnepanelen een interessante opties is. Quickscan gemaakt voor sporthal in 2012Besparingsadvies gemaakt voor multifunctioneel centrum met gymzaal in Beuningen in 2014Maatwerkadvies gemaakt voor een multifunctioneel…

Universiteiten

Universiteiten zijn dikwijls gehuisvest in markante gebouwen. Voor een energieadviseur een uitdaging om een dergelijk gebouw te scannen op maatregelen waarmee snel en simpel energie bespaard kan worden. Een van de maatregelen uit dit project is het laten maken van warmtebeeld foto’s. Door middel van warmtebeeld foto’s wordt zichtbaar in welke staat de isolatie van de buitenschil zich bevindt. Middels een kleurenindex wordt duidelijk waar de grootste warmteverliezen plaatsvinden. En zodoende ontstaat er snel inzicht in de warmteverliezen van het pand. Inzicht waarmee beter en gericht geïsoleerd en dus bespaard kan worden. In 2009 heeft Monique Zegers i.s.m. SunSolutions een…

Quantore

In 2018 heeft Zegers Energie Adviezen een energielabel gemaakt voor Quantore. Gevestigd in het Gelderse Beuningen, net onder de rook van Nijmegen. De opdracht kwam voort uit een aangescherpte wetgeving waarin geëist wordt dat alle kantoorgebouwen in 2023 minimaal een C-label moeten hebben. Gelukkig bleek uit het huidige energielabel dat Quantore nu al aan deze eis voldoet. Het kantoor van Quantore is gelabeld door EnergieAdviezen.com i.s.m. Duramundo

Port Zélande

Port Zélande is een vakantiepark met onder andere vakantieappartementen, een havenkantoor, winkels en een restaurant. Hier heeft Zegers Energie Adviezen de utiliteitsgebouwen allemaal voorzien van een energielabel. RestaurantHavenkantoorWinkel

Scholen

In 2010 heeft Monique Zegers voor 25 schoolgebouwen in Dordrecht een quickscan gemaakt. De maatregelen van iedere individuele school zijn gebundeld in een Totaalrapportage waarin de maatregelen op verschillende manieren gegroepeerd zijn: op terugverdientijd, op investering en op besparing. Zodoende ontstaat er een overzicht waarbij scholen gezamenlijk de gekozen maatregelen kunnen uitvoeren. In 2018 heeft Monique Zegers een aantal gebouwen van de gemeente Beuningen voorzien van een energielabel , waaronder enkele basisscholen. Basisschool in BeuningenBasisschool in DordrechtMonique Zegers controleert een watermolen op de speelplaats

Kantoren algemeen

Kantoorgebouwen en energiebesparing zijn op dit moment een actueel thema. Er is allerlei nieuwe wetgeving die de energieprestatie van een kantoorgebouw aanscherpen. Monique Zegers heeft vele kantooreigenaren voorgelicht en geadviseerd. Klik hier door voor enkele voorbeeldprojecten. Kantoor gebouwen zijn er in allerlei soorten en maten.

Stadhuis

Ook al is een monument niet verplicht een energielabel te hebben toch kan ook hier vaak energie bespaard worden. Het vraagt wel om een speciale aanpak: de buitenschil mag immers geen ander aanzicht krijgen. En ook het historische interieur moet dikwijls dezelfde sfeer blijven ademen. In nauw overleg met de opdrachtgever maakt Monique Zegers voor dergelijke monumentale panden een maatwerkadvies. Dikwijls maakt zij hierbij gebruik van haar warmtebeeldcamera en doet zij een temperatuurmeting om te analyseren of de regelingen van de klimaatinstallaties goed zijn afgesteld. Opdracht uit 2008 in opdracht van SunSolutions