Port Zélande

Port Zélande is een vakantiepark met onder andere vakantieappartementen, een havenkantoor, winkels en een restaurant. Hier heeft Zegers Energie Adviezen de utiliteitsgebouwen allemaal voorzien van een energielabel. RestaurantHavenkantoorWinkel

Scholen

In 2010 heeft Monique Zegers voor 25 schoolgebouwen in Dordrecht een quickscan gemaakt. De maatregelen van iedere individuele school zijn gebundeld in een Totaalrapportage waarin de maatregelen op verschillende manieren gegroepeerd zijn: op terugverdientijd, op investering en op besparing. Zodoende ontstaat er een overzicht waarbij scholen gezamenlijk de gekozen maatregelen kunnen uitvoeren. In 2018 heeft Monique Zegers een aantal gebouwen van de gemeente Beuningen voorzien van een energielabel , waaronder enkele basisscholen. Basisschool in BeuningenBasisschool in DordrechtMonique Zegers controleert een watermolen op de speelplaats

Kantoren algemeen

Kantoorgebouwen en energiebesparing zijn op dit moment een actueel thema. Er is allerlei nieuwe wetgeving die de energieprestatie van een kantoorgebouw aanscherpen. Monique Zegers heeft vele kantooreigenaren voorgelicht en geadviseerd. Klik hier door voor enkele voorbeeldprojecten. Kantoor gebouwen zijn er in allerlei soorten en maten.

Quantore

In 2018 heeft Zegers Energie Adviezen een energielabel gemaakt voor Quantore gevestigd in het Gelderse Beuningen, net onder de rook van Nijmegen. Deze opdracht kwam voort uit een aangescherpte wetgeving waarin geëist wordt dat alle kantoorgebouwen in 2023 minimaal een C-label moeten hebben. Gelukkig voldoet Quantore nu al aan deze eis. Het kantoor van Quantore is gelabeld door Zegers EnergieAdviezen i.s.m. Duramundo

Stadhuis

Ook al is een monument niet verplicht een energielabel te hebben toch kan ook hier vaak energie bespaard worden. Het vraagt wel om een speciale aanpak: de buitenschil mag immers geen ander aanzicht krijgen. En ook het historische interieur moet dikwijls dezelfde sfeer blijven ademen. In nauw overleg met de opdrachtgever maakt Monique Zegers voor dergelijke monumentale panden een maatwerkadvies. Dikwijls maakt zij hierbij gebruik van haar warmtebeeldcamera en doet zij een temperatuurmeting om te analyseren of de regelingen van de klimaatinstallaties goed zijn afgesteld. Opdracht uit 2008 in opdracht van SunSolutions

Gemeente Zutphen

Voor gemeente Zutphen heeft Monique Zegers een groot deel van het gemeentelijk vastgoed van een label voorzien waaronder het Stadhuis, het Stadsarchief, het gebouw van Stadsbeheer, en de Kaardenbol.  Vervolgens heeft zij voor deze panden een energiebesparingsadvies gemaakt. Project uit 2016

Gemeente Beuningen

Voor Gemeente Beuningen heeft Monique Zegers in 2018 (in samenwerking met Mekann) een groot deel van het gemeentelijk vastgoed voorzien van een energielabel.

Huis Zypendaal

Huis Zypendaal is een buitenplaats uit de 18de eeuw met bijgebouwen en een grote tuin. De hoofdverdieping is museaal ingericht en in de overige ruimtes is het centraal kantoor van Geldersch Landschap & Kasteelen gevestigd. Kortom een ingewikkeld gebouw dat veel verschillende eisen stelt aan het binnenklimaat. En vanwege de monumentenstatus vraagt ook de isolatie van de buitenschil om een speciale aanpak. Monique Zegers heeft hiervoor met veel plezier en inzet een energiebesparingsadvies gemaakt. Project uit 2010 in samenwerking met SunSolutions

MeanderMedischCentrum

In 2015 heeft Zegers Energie Adviezen in samenwerking met Croonwolter&dros meegewerkt aan een energie-audit in opdracht van Meander Medisch Centrum. Voor het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Baarn en Soest heeft Monique Zegers energiebesparende maatregelen geselecteerd en uitgewerkt.

Universiteiten

Universiteiten zijn dikwijls gehuisvest in markante gebouwen. Voor een energieadviseur een uitdaging om een dergelijk gebouw te scannen op maatregelen waarmee snel en simpel energie bespaard kan worden. Project uit 2009 Een van de maatregelen uit dit project is het laten maken van warmtebeeld foto’s. Door middel van warmtebeeld foto’s wordt zichtbaar in welke staat de isolatie van de buitenschil zich bevindt. Middels een kleurenindex wordt duidelijk waar de grootste warmteverliezen plaatsvinden. En zodoende ontstaat er snel inzicht in de warmteverliezen van het pand. Inzicht waarmee beter en gericht geïsoleerd en dus bespaard kan worden.