Warmtebeeld rapport

Ieder object met een temperatuur boven het absolute nulpunt (0 Kelvin = -273 °C) zendt infrarode (IR) straling uit. Het menselijk oog kan dit niet waarnemen, omdat het min of meer blind is op deze golflengte. De warmtebeeldcamera kan deze golflengte wel waarnemen. Op basis van de intensiteit van de IR straling, bepaalt de detector de temperatuur van het oppervlak van een object, en maakt het zichtbaar voor het menselijk oog in een thermisch beeld. Dit proces wordt thermografie genoemd.

Met een infraroodcamera kunnen deze hotspots en koudebruggen in beeld gebracht worden. Aan de hand van de foto’s kan gericht worden bepaald waar maatregelen met betrekking tot (verbetering van de) isolatie het meest noodzakelijk zijn.

Op de foto hieronder kunt u zien dat het isoleren van appendages een zinsvolle investering kan zijn.

Warmtebeeldrapportage
Warmtebeeldopname van een transportpomp die niet geïsoleerd is