Monique Zegers

Zegers EnergieAdviezen is een onderneming gespecialiseerd in energieadvies, energielabels en energieaudits in de utiliteitsbouw.


Monique Zegers heeft 10 jaar ervaring als energie-coördinator bij gemeente Ede en gemeente Arnhem. Van daaruit heeft zij de overstap gemaakt naar een eigen adviesbureau en heeft haar opleiding als EPA-U adviseur (energielabels in de utiliteit) afgerond.

Monique Zegers heeft 10 jaar ervaring als energie-coördinator bij gemeente Ede en gemeente Arnhem. Van daaruit heeft zij de overstap gemaakt naar een eigen adviesbureau en heeft haar opleiding als EPA-U adviseur (energielabels in de utiliteit) afgerond.

Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig ondernemer en levert op maat:

  • energieadviezen,
  • energielabels  
  • energieaudits 

Monique Zegers werkt als zzp-er nauw samen met een aantal partners. Deze zijn allen actief zijn op het gebied van duurzame energie en de energietransitie. Hierdoor is er onderling veel kennisuitwisseling worden er regelmatig gezamenlijk projecten uitgevoerd.

De energiebesparingsadviezen van Zegers EnergieAdviezen kunnen aangevuld worden met de adviezen van andere gespecialiseerde bedrijven. Hierdoor er nog meer diepgang gecreëerd wordt. Denk hierbij aan geavanceerde energiemonitoring, duurzame energieopwekking en geothermie.

Behalve dat Monique Zegers graag samenwerkt met partners op het gebied van energiebesparing werkt zij ook graag nauw samen met de opdrachtgever. Dit betekent dat Monique Zegers regelmatig de betreffende locaties bezoekt. Niet alleen om gebouwen te inspecteren maar ook om de verzamelde gegevens ter plekke uit te werken. Zodoende worden niet alleen de specifieke feiten, maar ook de mogelijkheden én de onmogelijkheden nauwkeurig uitgewerkt. Energiebesparing luistert namelijk nauw: wat op de ene locatie een grote energiebesparing oplevert kan op een andere locatie onuitvoerbaar zijn. Korte lijntjes zijn cruciaal voor een goed advies op maat.