Monique Zegers

Monique Zegers is een gediplomeerd EPA-U-adviseur en leidt de afdeling Utiliteit van EANTE

EANTE is van oudsher een technologisch ingenieurs- en adviesbureau dat zich richt op de verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen van woningcorporaties.

Het dienstenpakket van EANTE bestaat uit verschillende diensten.

  • Het theoriebureau
  • Het praktijkbureau
  • Meten & monitoren

Sinds juni 2019 heeft EANTE ook een afdeling Energie in Utiliteit (= de gebouwde omgeving m.u.v. woningen).

Deze afdeling is gespecialiseerd in:

De afdeling Utiliteit wordt geleid door Monique Zegers. Monique Zegers heeft 10 jaar ervaring als energie-coördinator bij gemeente Ede en gemeente Arnhem. Van daaruit heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en een eigen adviesbureau opgezet. Om haar actieradius te vergroten is Monique Zegers gaan samenwerken en uiteindelijk overgestapt naar EANTE.

Monique Zegers werkt graag samen met partners op het gebied van energiebesparing Maar ook werkt zij nauw samen met de opdrachtgever. Dit betekent dat zij regelmatig de betreffende locaties bezoekt. Niet alleen om gebouwen te inspecteren maar ook om de verzamelde gegevens ter plekke uit te werken. Zodoende worden niet alleen de specifieke feiten, maar ook de mogelijkheden én de onmogelijkheden nauwkeurig uitgewerkt. Energiebesparing luistert namelijk nauw: wat op de ene locatie een grote energiebesparing oplevert kan op een andere locatie onuitvoerbaar zijn. Korte lijntjes zijn cruciaal voor een goed advies op maat.